Den norske Youth Chamber Music Festival samarbeider med tilsvarende prosjekter og festivaler rundt i Europa.